EN
AM RU
Businessman +

 

 

«Գործարար +» փաթեթի բաժանորդ կարող է լինել փոքր և միջին բիզնեսի ներկայացուցիչ ընկերությունը՝ անկախ կազմակերպաիրավական ձևից (ԱՁ, ՍՊԸ), ով կարևորում է իր իրավաբանական խնդիրները պրոֆեսիոնալ իրավաբանի կողմից լուծելու հանգամանքը՝ դրա համար ծախսելով նվազագույն ֆինանսական միջոցներ և ժամանակ: Փոքր և միջին բիզնես իրականացնողները կարող են ոչ հաճախ և ոչ մեծ ծավալի ու բարդության իրավաբանական խնդիրներ ունենալ: Յուրաքանչյուր դեպքում իրավաբանական ծառայությունների դիմաց բավականին թանկ վճարելու փոխարեն, գործարարը հնարավորություն կստանա կանխավճարի կարգով և անհամեմատ էժան ստանալ նույն ծառայությունները:

 

«Գործարար +» փաթեթի բաժանորդը ի տարբերություն «Գործարար» փաթեթի բաժանորդի հնարավորություն ունի ստանալ կրկնակի ծավալի իրավաբանական ծառայություններ:

 

 

Բանավոր իրավաբանական խորհրդատվություն անսահմանափակ
Գրավոր իրավաբանական խորհրդատվություն 2 անգամ
Փաստաթղթերի կազմում (պայմանագիր, գրություն, դիմում, բողոք) 2 անգամ
Ներկայացուցչություն պետական և ոչ պետական մարմիններում 2 անգամ
Գործարար բանակցությունների իրավաբանական ուղեկցում 2 անգամ
Գործարքի իրավաբանական ուղեկցում 2 անգամ
Փաթեթում չներառված այլ իրավաբանական ծառայությունների և/կամ դատական ներկայացուցչության դեպքում նախատեսվող զեղչ 10%
Փաթեթի արժեք 500000 ֏